Editorial April

Dikwels moet ’n mens maar ’n stukkie humor in jou lewe bewerkstellig. Op hierdie wyse is jy verseker van ’n goeie opkikkertjie en wie kan nie daarmee doen nie? Ek […]

Editorial Maart

Kiertsregop sit ek geduldig in die “voorhuis” van my oogkundige in afwagting op my beurt. Ek voel effe skuldig, eerstens aangesien ek deeglik bewus is van die feit dat hierdie […]

VAN LAURINDA MAART 2024: “JY WEN SOMS, JY LEER SOMS.”

Kiertsregop sit ek geduldig in die “voorhuis” van my oogkundige in afwagting op my beurt. Ek voel effe skuldig, eerstens aangesien ek deeglik bewus is van die feit dat hierdie […]