34 C
Mossel Bay
29th February 2024
Community & LivingNews

CHANGE IS THE ONLY CONSTANT

In the midst of uncertainty one fact remains: businesses have to rethink, restrategise and reposition themselves in order to thrive in the circumstances brought about by COVID-19. The Post is no exception to this. Despite our very best efforts, we have had to face the reality that businesses that have always supported us in the form of advertisements, simply cannot afford to do so at the moment. As this source of income is our only revenue, we have decided to take a two-month “sabbatical” to give us much needed time to put into place new strategies that will carry The Post into the future. There has been a huge demand for printed copies, from advertisers and readers alike. Although we have only been able to publish digitally since May 2020, especially as printing costs have increased by almost 30%, we have committed ourselves to fulfilling this need. The only way that we will be able to do this is if our advertisers come on board again and we start selling the newspaper in printed and digital format. We will, therefore, use September and October to put everything into place, and relaunch the printed edition, alongside the digital version, with renewed vigour and enthusiasm in November. Please check our Facebook page and website for any updates.

VERANDERING IS KONSTANT

Te midde van onsekerheid bly een feit staan: besighede moet hul benaderings herdink, hul strategieë heroorweeg  en hulself herposisioneer om in die omstandighede wat deur COVID-19 meegebring is te floreer. The Post is geen uitsondering hierop nie. Ten spyte van ons heel beste pogings, moes ons die werklikheid in die gesig staar dat besighede wat ons altyd ondersteun het in die vorm van advertensies, tans nie finansieel in staat is om dit te doen nie. Aangesien dit ons enigste bron van inkomste is, het ons besluit om op ’n “sabbatstydperk” van twee maande te gaan sodat ons die nodige tyd kan hê om nuwe strategieë in plek te sit wat The Post tot in die toekoms sal dra. Ons het ook ’n groot behoefte aan gedrukte kopieë geïdentifiseer onder adverteerders en lesers. Hoewel ons vanaf Mei 2020 net digitale uitgawes gedoen het, veral omdat drukkoste met sowat 30% toegeneem het, is ons daartoe verbind om aan hierdie behoefte te voldoen. Die enigste manier wat ons dit egter sal kan doen, is as ons adverteerders weer aan boord kom en om die koerant se gedrukte en digitale uitgawes te begin verkoop. Ons sal dus September en Oktober gebruik om alles in plek te kry en dan die gedrukte en digitale uitgawes weer vanaf November met hernude toegewydheid en entoesiasme publiseer. Volg ons op ons Facebook-blad en webwerf om op datum te bly met enige verwikkelings.

Related posts

GARDEN ROUTE BOTANICAL GARDEN

Christaan Viljoen

MUSE SE TEMA NURTURE NATURE

Annlerie van Rooyen

Where the Streets have No Name

Matthew Thorpe

READY, STEADY, GO FOR NEXT MONTH’S GEORGE OLD CAR SHOW

Mimi Finestone

DIE STOMPKOPKEWER

Marianna Uys

BIOMIMICRY – COPYING THE HEART OF NATURE

Sylvia Ferguson