LIGHTS & LANTERNS FESTIVAL

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.

At the time of going to print, a new wave of COVID-19 swept across the Garden Route. As a safety precaution, it was therefore decided to postpone this year’s Lights & Lanterns festival  for the well-being of spectators and organisers. The festival celebrates kindness, compassion and gratitude and presents a perfect opportunity to create beautiful memories with family and loved ones. It also serves as a fitting reminder that all of us can spread light through actions of compassion and generosity. Despite the fact that the festival will not go ahead this year, all of these principles still apply, now perhaps more than ever before. One small deed of kindness can make a difference.

Ten tyde van die persklaarmaking van The Post, het die Tuinroete ’n nuwe vlaag van COVID-19-gevalle beleef. As ’n veiligheidsmaatreël  is daar besluit om hierdie jaar se Lights & Lanterns-fees uit te stel in die beste belange van toeskouers en organiseerders. Hierdie fees van goedheid, omgee en dankbaarheid  bied die perfekte geleentheid om mooi herinneringe saam met familie en geliefdes te skep. Dit herinner ons ook op gepaste wyse daaraan dat ons almal lig in die wêreld kan instuur met aksies wat spreek van deernis en vrygewigheid. Ten spyte daarvan dat die fees nie hierdie jaar sal plaasvind nie, geld al hierdie beginsels steeds, nou miskien meer as ooit vantevore. Een klein daad van goedheid en guns kan ’n verskil maak.