30 C
Mossel Bay
29th February 2024
Children's well-beingCommunity & LivingGeneral knowledgeParentingRelationships

WAT VIR JOU BELANGRIK IS

Jare gelede het ek uit die aard van my werk, daagliks met (hoofsaaklik) ma’s en hul kinders te doen gekry. Ons het heerlik gesels oor algemene sake rondom die gesin. Wat my egter keer op keer opgeval het, is die volgepakte programme wat die kinders het! Die betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite, beide deur die skool aangebied of privaat, het ma en kind konstant op ’n drafstap gehad. Dit was ’n dolle gejaag van een buitemuurse aktiwiteit na ’n ander, met ekstra klasse tussendeur. Ek het gereeld die arme kinders jammer gekry omdat hulle so gejaagd leef en dan soms onder druk is om nog by skoolwerk, na al die ander verpligtinge, ook uit te kom!

Volwassenes se lewens lyk nie veel anders nie. Vergaderings, funksies, afsprake en reistyd vreet gate in ons tyd en maak ons gejaagd en gespanne. Ek ontken glad nie die belangrikheid of nodigheid van afsprake en verpligtinge nie. Natuurlik moet ons vergaderings bywoon en sekere funksies vereis ons teenwoordigheid of betrokkenheid; net so is ons insette by organisasies van kardinale belang. Wat ek egter wil uitwys, is dat ons soms so besig kan wees dat ons doodmoeg en leeggetap, doodeenvoudig nie die kapasiteit het om tyd en aandag te gee aan sake wat ewigheidswaarde het nie. Om byvoorbeeld op die komitee te dien wat besluit hoe die akrobaatgroep se kostuums gaan lyk, maar dit steel kwaliteittyd met ons kinders om eerstehands te beleef hoe dit wérklik met hul gaan, is ’n wen vir die een party, maar ’n gróót verloor vir die ander (belangrike!) party. Om met die beste bedoelinge my kind aan soveel moontlik aktiwiteite bloot te stel, maar daardeur druk op hom te plaas en hy moontlik nie genoeg aandag aan skoolwerk kan gee nie en angstig raak, is ’n verloor-verloor vir alle partye. Om soms nee te sê vir betrokkenheid/teenwoordigheid by ’n vergadering, maar dit bring jou vroeg genoeg tuis om aandete aan tafel met jou gesin te eet, is ’n wins waarvan jy die goeie vrugte met tyd sal pluk.   

Aan wat of wie bestee jy jou kosbare tyd? Is daar moontlik ’n ouer, vriend/vriendin, lewensmaat of kind wat eensaam is, emosionele ondersteuning nodig het of moontlik net smag na kwaliteittyd saam met jóú? Ons het self ’n invloed op menige van ons omstandighede en waaraan ons ons tyd bestee, is iets wat ons maar meer dikwels kan herevalueer. Mag jy wyse (tyd)besluite maak!  

Related posts

Great Brak’s Lost Garden

Scott Thomson

GB WALK 2023

Laurinda Smit

DEEL VAN ’N GROTER GEHEEL

Laurinda Smit

Employee benefits can benefit your bottom line

Des Sinclair

’N LYSIE VAN ONTHOU

Madelein Campher

KONFLIK MET JOU HUISEIENAARSVERENIGING (EN/OF BEHEERLIGGAAM)?

Suegnet Van Rensburg