23 C
Mossel Bay
1st December 2023
Community & Living

WHATSAPP – GEVOLGE

Fools rush in where angels fear to tread

Alexander Pope

DIE SAAK VAN DIE R20 MILJOEN-LOTERY EN DIE R1 MILJOEN-AANBOD

WhatsApp het voordele en die gebruik daarvan groei wêreldwyd. Pasop egter vir dié nadeel: om u te bind tot ’n wettig afdwingbare ooreenkoms sonder om regtig daaraan te dink.

Kontraksluiting berus op twee basiese beginsels: aanbod + aanvaarding = kontrak. Wat stel ’n bindende kontrak daar? In die eenvoudigste sin is dit net nodig dat een persoon ’n aanbod maak en dat die ander die aanbod aanvaar.

Daar is natuurlik baie ander vereistes soos konsensus ad idem (“ware ooreenkoms” ), wettigheid, kontrakvermoë, nakoming van enige formaliteite, sekerheid van voorwaardes, moontlikheid van prestasie en dies meer. Die kernbeginsel van toepassing bly aanbod + aanvaarding = kontrak.

Met enkele uitsonderings (soos eiendomsverkope, testamente en voorhuwelikse kontrakte), is mondelinge ooreenkomste ten volle bindend. Die bindende effek van elektroniese boodskappe is deur die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, sowel as ’n reeks onlangse hofbeslissings, bevestig.

’n Voorbeeld hiervan is die WhatsApp-geval wat handel oor ’n Lotto-prys van R20 miljoen en ’n aanbod van R1 miljoen.

’n Pa het R1 000 per maand onderhoud aan die moeder van een van sy sewe kinders betaal.

Kort nadat hy die gelukkige ontvanger geword het van ’n nasionale lotery in die vorm van ’n prys van R20,8 miljoen, het hy die moeder ontmoet. Hy het vir haar gesê dat sy gesondheid so agteruitgegaan het dat hy nie meer kon werk nie en dat hy R600 000 aan pensioenvoordele sou kry.

Hy het R100 000 uit hierdie pensioenvoordele aangebied ter volle en finale vereffening van sy onderhoudverpligtinge. Die moeder het dit aanvaar en die bedrag is toe wel aan haar betaal ten voordele van die kind.

Op ’n vergadering met die onderhoudsbeampte het hy ontken dat hy R20 miljoen gewen het. Die ma het egter, nadat sy ’n bewys van sy oorwinning gekry het, ’n WhatsApp-boodskap aan hom gestuur dat sy daarvan weet. Hy het toe geantwoord –  ook op WhatsApp: “As ek 20 miljoen ryk word, sal ek al my kinders 1 miljoen gee en met 13 miljoen oorbly. Ek sal net by die huis bly en nie meer op en af ry nie.”

Die moeder het die pa daarna vir R900 000 gedagvaar op grond daarvan dat hy gekontrakteer het om haar R1 miljoen te betaal en slegs R100 000 betaal het. Die vader het aanspreeklikheid ontken en gesê dat sy WhatsApp-boodskap bloot was om die moeder “af te sit” en dat hy nie van plan was om te kontrakteer nie.

Wanneer is ’n “aanbod” nie ’n aanbod nie?

Die moeder het in die hooggeregshof gewen, maar verloor op appèl na die Hoogste Hof van Appèl (SCA), wat beslis het dat die vader nie gebonde was nie omdat sy boodskap op grond van die feite ’n ontkenning was dat hy R20 miljoen gewen het, en dat dit “verband hou met wat [hy ] moontlik sou doen in die hipotetiese toekomstige gebeurtenis indien hy R20 miljoen sou ontvang”. Die boodskap bevat volgens die hof duidelik nie ’n aanbod wat met die aanvaarding daarvan omgeskakel kan word na ’n afdwingbare ooreenkoms nie.  

Wat die feite van hierdie saak betref, het die vader “subjektief” nie die bedoeling gehad om te kontrakteer nie. Sy “moreel verwerplike gedrag” het hom sy eis vir regskoste laat verloor, maar dit het nie sy gebrek aan voorneme om te kontrakteer beïnvloed nie. Hierdie pa was gelukkig om sy R1 miljoen te behou.

Indien die feite effens verskil het, sou sy WhatsApp-boodskap maklik ’n geldige aanbod kon wees, wat hom tot aanvaarding verbind het. In sekere gevalle kan wedersydse toestemming beteken dat, selfs al is u nie van plan om ’n bindende aanbod te maak nie, ons wet u daarby kan hou as u optrede die ander party as ’n redelike persoon daartoe lei om te glo dat u van plan was om ’n kontrak aan te gaan. Dus is dit moontlik dat u nie van plan is dat u boodskap ’n regte aanbod is nie, maar as die ontvanger dit redelikerwys dink, is u in die moeilikheid. 

Wees dus gewaarsku. Dink mooi voor jy ’n boodskap stuur.

Related posts

HOW TO BOOST YOUR ENERGY WHEN THE SLUMP HITS

Ishani Chetty

Oktober is Borskankerbewusmakingsmaand

Dr Shani van der Spuy

MUSE SE TEMA NURTURE NATURE

Annlerie van Rooyen

South Africa needs kind people

Dr Andrè Botha

THE DAILY DANCE OF FLOWERS

Gregory Moore

DO YOURSELF A “FAVOUR”!

Van Wyk Pretorius