Important Announcement: GB Walk Postponed to April 17th

Dear GB Walk Community,

Due to adverse weather conditions and ongoing disruptions caused by wind and rain in the province, we have made the decision to postpone the GB Walk. The safety and well-being of our participants are our top priority, and we want to ensure everyone has an enjoyable experience.
New Date: The GB Walk will now take place on Wednesday, April 17, 2024.

What You Need to Know:

  1. Theme: This year’s theme is the “Animal Kingdom.” Get ready to embrace your wild side!
  2. Time: The walk will kick off at 5:30 PM and conclude by 7:00 PM.
  3. Pre-Entries: If you haven’t registered yet, please do so before April 16 at Groot Brak Pharmacy (49 Long Street, Great Brak River) to secure your spot. You can also register at the event.
  4. Entrance Fee: There will be an entrance fee of R60.00 per person to participate.
  5. Pets Welcome: Leashed pets are encouraged to join the fun!

For more details and updates, visit our website: www.gbwalk.co.za. Let’s come together as a community and make the rescheduled GB Walk a memorable event! Thank you for your understanding, and we look forward to seeing you on April 17th!

Please consider donating canned or a bag of pet food to Caws for Paws when the walk kicks off. Caws 4 Paws is a compassionate community initiative with a primary focus on addressing the plight of unwanted and neglected cats and dogs. Operating in Great Brak River, South Africa, this organisation strives to alleviate the suffering of these animals and contribute to community welfare.
Also feel free to support our sponsors: GrootBrak Pharmacy, Cool Ideas Service Provider and Croft Animal Hospital.
Can’t register at Grootbrak Pharmacy? Use our online alternative: www.gbwalk.co.za.

Belangrike aankondiging: GB-Walk uitgestel tot 17 April

Geagte GB-Walk Gemeenskap,

Weens ongunstige weerstoestande en voortdurende ontwrigting wat deur wind en reën in die provinsie veroorsaak word, het ons die besluit geneem om die GB Walk uit te stel. Die veiligheid en welstand van ons deelnemers is ons vernaamste prioriteit, en ons wil verseker dat almal ‘n aangename ervaring het.
Nuwe datum: Die GB Walk vind nou op Woensdag ,17 April 2024 plaas.
Wat jy moet weet:

  1. Tema: Vanjaar se tema is die “Diereryk.” Maak gereed om jou wilde kant te omhels!
  2. Tyd: Die stap sal om 17:30 afskop en teen 19:00 afsluit.
  3. Voorinskrywings: As jy nog nie geregistreer het nie, doen dit asseblief voor 16 April by Groot Brak Apteek (Langstraat 49, Groot-Brakrivier) om jou plek te verseker. Jy kan ook by die geleentheid registreer.
  4. Toegangsfooi: Daar sal ‘n toegangsfooi van R60.00 per persoon wees om deel te neem.
  5. Troeteldiere Welkom: Troeteldiere met leibande word aangemoedig om deel te neem aan die pret!

Vir meer besonderhede en opdaterings, besoek ons webwerf: www.gbwalk.co.za
Kom ons kom saam as ‘n gemeenskap en maak die herskeduleerde GB-Walk ‘n onvergeetlike geleentheid!
Dankie vir jou begrip, en ons sien uit daarna om jou op 17 April te sien!

Oorweeg dit asseblief om blikkies of ‘n sak troeteldierkos aan Caws for Paws te skenk wanneer die stap afskop. Caws 4 Paws is ‘n deernisvolle gemeenskapsinisiatief met ‘n primêre fokus om die lot van ongewenste en verwaarloosde katte en honde aan te spreek. Hierdie organisasie, wat in Groot-Brakrivier, Suid-Afrika, werksaam is, streef daarna om die lyding van hierdie diere te verlig en tot gemeenskapswelsyn by te dra.
Ondersteun ook gerus borge: GrootBrak Apteek, Cool Ideas Diensverskaffer en Croft Dierehospitaal.
Kan jy nie by Grootbrak Apteek registreer nie? Gebruik ons aanlyn alternatief: www.gbwalk.co.za.