GROOTBRAK NETWERKFORUM

,

Die Grootbrak Netwerkforum is op 30 Julie 2022 gestig. Bets Nel het die behoefte vir samewerking onder verskillende organisasies en persone met ooreenstemmende belange in ons gemeenskap geïdentifiseer. Saam met haar drie kollegas, naamlik Tokkie Oosthuizen, Anita Bolton en Val Marsh by Outreach Inspiration (Searle Memorial Kerk), is besluit om die Netwerkforum te stig na positiewe reaksie uit die gemeenskap.

Die doelwit van die Grootbrak Netwerk is om gesamentlik as ’n groter gemeenskap die sosio-ekonomiese probleme in ons gemeenskap aan te spreek, met die primêre fokus op die welsyn van ons jeug. So word programme/bedrywighede geïndentifiseer waar ons kan hande vat om ’n verskil te maak.

Groot-Brakrivier sal die gemeenskap dien as ’n Gemeenskapsbaseerde Organisasie (Community Based Organisation), spesifiek vir die Groot-Brakriviergebied. Sedertdien is daar ’n formele bestuur saamgestel, is die grondwet in die proses om afgehandel te word en verskeie positiewe programme is geloods vanuit die Netwerk.

Programme geloods:

• Deur die kontakte en in samewerking met lede van die GB Netwerkforum kon ons ’n seminaar aanbied oor trauma onder vrouens met die klem op verkragting. Dit was ’n gesamentlike poging van die NG Kerk se Uitreik en Searle se Outreach Inspiration in Groot-Brak. Ons kon ruim gebruik maak van die dienste van terapeute, ’n advokaat, ’n mediese dokter en dames wat hulle ervaring met ons kon deel. Dit was ’n groot sukses en ons is genader om ’n opvolgseminaar te reël.

• Daar het ook verskeie opgeleide terapeute van Caritas Care in Mosselbaai betrokke geraak met gratis berading vir grootliks kinders wat dit nodig het en hulle werk ook nou saam met die laerskool.

• Die Netwerk het hande gevat met Wonderful South Africa en die Youth Café en daar word nou lesse aangebied by die Youth Café vir kinders met leesprobleme.

• In Maart 2023 is die Tokens vir ’n Toekoms-projek begin in samewerking met Wonderful South Africa en die Youth Café en hierdie projek gaan van krag tot krag. Tokens is beskikbaar by De Dekke Spar, Home & Décor in Langstraat en Grootbrak Hardeware. Ons moedig die publiek aan om hierdie projek te steun wat daarop fokus om honger mense en veral kinders te voed met die oog daarop om hulle betrokke te kry by een van die programme van die Youth Café. Vir meer inligting oor die projek, kontak Leon Oosthuizen by 082 659 7744.

• Ons is betrokke by kinders wat verhoor word vir oortredings soos veral die misbruik van dwelms en diefstal en verwys word na rehabilitasiesentrums, deur samewerking met die polisie. Aangesien een van ons grootste probleme nog steeds ’n plek van veiligheid vir hierdie kinders is, sal ons aanhou werk aan ’n oplossing.

• Die Great Brak River Conservancy is ook ’n aktiewe lid van die GB Netwerkforum en die volgende aktiwiteite word vir September beplan: 11 September 10h00  Aanbieding vir Outreach by Searle Memorial Kerksaal en 16 September die Coastal Clean-Up Day by Suiderkruisstrand.

• Die Brass Band onder leiding van Pietman Davids bied 24 September weer ’n kompetisie aan. Pietman doen wonderlike opheffingswerk onder die jeug en ons wil almal aanmoedig om hulle te ondersteun.

Vir enige navrae oor die Grootbrak Netwerkforum, kontak Bets Nel by 082 895 4768.

Die bestuur – van lings agter Raadslid Anton Dellemijn, Jon Evertse, Jannes Buys (Voorsitter), Leon Oosthuizen (Vise-voorsitter). Voor Alvira Abrahams, Tokkie Oosthuizen, Bets Nel, Pietman Davids.