HANTEER WHATSAPP-GROEPE MET RESPEK!

WhatsApp-groepe in belang van die gemeenskap is noodsaaklik vir koördinering, maar om dit sinvol te laat werk, is die samewerking van elkeen op die groep allerbelangrik. Wat ek op sommige platforms sien, is teleurstellend en dikwels skrikwekkend. WhatsApp-groepe bring mense van verskillende agtergronde bymekaar om interaksie met mekaar aan te moedig en om inligting te deel, maar daar is ook goeie etiket nodig om dit suksesvol te bestuur.

Skakels na WhatsApp-groepe is beslis ’n verbetering op die effektiewe manier waarop groepe met mekaar kan kommunikeer. Dit verskaf moeitevrye kommunikasie, ’n uitgebreide reikwydte en onmiddellike interaksie onder groeplede. As dit egter misbruik word, kan dit ’n groot pyn word.

Die doel van WhatsApp-groepe is om belangrike inligting  vinnig en doeltreffend by groepe van gemeenskaplike belang uit te kry. Dit is ’n platform  waar enigeen wat deel is van die groep, terselfdertyd dieselfde boodskap sien. Die groep word gewoonlik deur ’n administratiewe persoon bestuur wat streng reëls ten opsigte van die plasings daarstel. Ongelukkig steur min hulle daaraan.

Goeie etiket bepaal dat die boodskappe wat gedeel word die doel van die groep ondersteun of dit word irrelevant en soms irriterend vir ander. WhatsApp-groepe kan ’n baie positiewe ervaring wees en dit hou baie voordele in. Groepslede speel ’n belangrike rol om ’n harmonieuse en deelnemende groep te vestig en onderhou. Dit is ook van wesenlike belang dat WhatsApp-groepe vir buurtwagte eties bestuur word en die deelnemers respekvol teenoor ander gebruikers moet wees.

Buurtwag WhatsApp-groepe lewer ’n noodsaaklike diens aan die gemeenskap en die hoofdoel is om misdaad te voorkom.  Dit is nie ’n sosiale geselsgroep waar almal hulle dienste en produkte kan adverteer of meningverskille aanmoedig nie. Dit is nie die plek vir debatvoering of om humoristiese materiaal te deel nie. Misdaad is ’n ernstige saak en is vir almal op die groep van wesenlike belang.

’n Groep  moet ook nie gebruik word om ’n persoonlike aanval op iemand te loods nie.  Net so is dit baie belangrik dat almal in die groep by die betrokke onderwerp bly en nie afdwaal nie. Inligting wat van SAPS gedeel word, is gewoonlik vertroulik en mag nie gedeel word met ander buite die groep  nie. Misdaadstatistieke mag  nie op die groep geplaas word nie.

Respekvolle kommunikasie is die belangrikste oorweging waar dit kom by enige vorm van digitale kommunikasie, maar veral by WhatsApp-groepe. Dit kan ’n baie belangrike rol speel om die dinamika van die groep te verbeter en om ’n inklusiewe geleentheid te skep vir interaksie en deel van inligting.

Daar is goeie riglyne beskikbaar vir diegene wat WhatsApp-groepe bestuur of wie meer wil weet. Die beste wat ek teëgekom het, is aanlyn beskikbaar op https://www.gladfims.org/guidelines-whatsapp.htm – raadpleeg dit gerus!