WAT GAAN JY ANDERS DOEN VIR JOUSELF HIERDIE JAAR?

So met die een voet nog op die strand en die ander in die realiteit van ’n werkskedule wat roep om aandag is ek bewus 2024 is hier, alhoewel ek reeds verlede jaar vir my ’n “old school”-dagboek aangeskaf het. Ek hou van voel en vat, die klank van potlood op papier, die letters wat inmekaar vloei en woorde word, met asemhalingsposes tussen sinne en paragrawe.

’n Normale loop van mense, motors en moleste word weer deel van ons roetine. Ek is bewus daarvan dat wanneer ek mense seënwense toewens in die nuwe jaar ek vir hulle vra: “Wat gaan jy anders doen vir jouself in die jaar?” Natuurlik nie ’n vraag wat verwag word of byval vind by almal nie, want ons word met die self gekonfronteer. Vir my gaan dit nie soseer oor die ander persoon nie, maar eerder ’n herbevestiging aan myself dat ek deurlopend bewus moet wees en raak van hoe om patrone, rituele en gewoontereg te verander en te vernuwe.

By nadere ondersoek beteken bewus die volgende: wetend, bedoel, denkend, beseffend, aangetoon, opsetlik. Wanneer ek so na die verduideliking kyk, neem ek kennis van die feit dat dit gepaard sal moet gaan met aksies, aandag en daadwerklike wil. Die volgende stap is om seker te maak daar is ’n plan, ’n strewe en lus, selfs al laat jou durf jou in die steek. Kortliks gaan dit beteken ek sal moet insit, myself moet uitsit, bewus moet bly van wanneer ek hunker en neig na dit wat moeiteloos, maklik en veilig was en is.

Die teendeel is ook waar. Daar is ’n tikkie opgewondenheid in elke nuwe dag  om bewustelik met die dag, die mense en elke gebeurlikheid om te gaan, die heel beste nuwe in myself te vind en dit bewustelik te beleef en uit te leef.

Gaan jy kies om met groter bewustheid te leef in 2024?