Entries by Laurinda

NEWS FROM THE POST

For everything there is a season: we adjust our outlook, change our habits and move forward.   And so it is at The Post.   In the April edition we […]

Editorial April

Dikwels moet ’n mens maar ’n stukkie humor in jou lewe bewerkstellig. Op hierdie wyse is jy verseker van ’n goeie opkikkertjie en wie kan nie daarmee doen nie? Ek […]

Editorial Maart

Kiertsregop sit ek geduldig in die “voorhuis” van my oogkundige in afwagting op my beurt. Ek voel effe skuldig, eerstens aangesien ek deeglik bewus is van die feit dat hierdie […]

THE POST – VERLEDE EN TOEKOMS

Ons het almal ’n verlede en The Post is geen uitsondering nie. Marji Morkel, inwoner van Groot-Brakrivier, het in Maart 2006 die koerant begin wat bekend gestaan het as Groot Brak Post. Hierdie […]