SAAM BEREIK ONS MEER!

,

In September 2021 is die Bergsig Veiligheidsgroep deur die Department of Community Safety (DOCS) in die Wes-Kaap geakkrediteer. Dié naam word vanaf 2023 ook gebruik op die WhatsApp-groep, met die visarend as embleen. Tans sluit ons grense die volgende areas in: ons besigheidspersele in Langstraat tot by die N2, Bergsig-Oos en -Wes, Sandhoogtevallei, en die kleinhoewes in Rheeboksfonteinpad.

Dit het onlangs baie belangrik geword om ons doeltreffendheid en grootte van die groep te verbeter aangesien kriminele insidente aansienlik verhoog het. Ons SAPD-lede het meer ondersteuning en aanmoediging van ons gemeenskap nodig.

Ons is tans besig met samesprekings met vyf ander buurtwagte in en rondom Groot-Brak nl. Hersham, Dolphin’s Creek, Plaaswag, Glentana en Mid-Brak om kragte saam te span en maniere te vind om saam te werk.

Beurtkrag is ook ’n groot probleem, veral wanneer die selfoontorings se batterye pap word, want dan kan ons glad nie met mekaar kommunikeer nie. Ons moet dus ons radionetwerk verbeter. Ons noodlys is soos volg:

  1. ’n Toegewyde Buurtwagkomitee, waarvan elke lid ’n spesifieke plig het;
  2. Sigbaarheid – patrollies te voet, fiets en motor met glimbaadjies en ander toerusting;
  3. Ons eie tweerigting-radiostelsel met sy eie herhaler (repeater);
  4. Kameras in probleem- (hotspot) areas.

Die komitee is tans besig om die area te voet op vullisverwyderingsdae te patrolleer en behaal groot sukses hiermee. Ons het ook iemand wat daagliks te fiets deur die besigheidsektor patrolleer. Ons ondersteun die Skarrelhuis deur dissipline en orde op die perseel te handhaaf en ontmoedig voortdurend die samedromming van werkers op die hoek van Sandhoogtepad en Langstraat.

Om doeltreffende kommunikasie te bewerkstellig, moet ons radiostelsel verbeter word deur die aankoop en oprigting van ons eie herhaler (repeater) sodat al die buurtwagte dit kan gebruik. Dis ook noodsaaklik dat ons kameras oprig wat ingestel is by die JOC Sentrum in Mosselbaai.

Hoe meer betrokke ons raak, hoe veiliger sal ons woongebied wees. Stuur asseblief ’n WhatsApp aan Marie by 083 291 1069 om aan te sluit. Lidmaatskap is gratis, maar donasies is baie welkom – as ’n eenmalige bedrag van bv. R240 per lid betaal word (net R20 per maand!) sal ons vinnig ons doelwitte kan bereik om almal se veiligheid te help verseker. Saam bereik ons meer!

Donasies kan in die volgende rekening inbetaal word:

Rekening Great Brak Village Neighbourhood Watch

Bank Standard Bank, Mosselbaai

Rekeningnommer 10121432899