THE POST – VERLEDE EN TOEKOMS

Ons het almal ’n verlede en The Post is geen uitsondering nie.

Marji Morkel, inwoner van Groot-Brakrivier, het in Maart 2006 die koerant begin wat bekend gestaan het as Groot Brak Post. Hierdie uitgawes het bestaan uit 12 bladsye in swart en wit. In Maart 2009, tydens die derde verjaarsdag, is die naam verander na Great Brak Post met enkele dele in kleur. In Maart 2015 is daar vir die eerste keer ’n volkleurvoorblad en -agterblad gedruk. Marji het verhuis na die Weskus en daarna het Anton Dellemijn, Denise Lloyd en Mandi Botha vir vier maande die koerant uitgebring en 3 000 kopieë versprei alvorens dit ’n sluimerfase ingegaan het.

Gedurende April 2016 het Laurinda Smit en Mike Ehrman weer die koerant opgetel en afgestof om uitgawes van 20 bladsye uit te bring waarvan 12 bladsye in volkleur en 8 in swart en wit was. Marianne Alberts het later aangesluit as deel van die span.

Met ingang van 1 Oktober 2018 is daar strategies besluit om die koerant se naam te verander na The Post. Volkleur-uitgawes van 20 bladsye is gedruk. Mike het in 2020 na die buiteland verhuis en Marianne het ’n nuwe uitdaging aanvaar in samewerking met ’n  Duitse maatskappy. The Post-span het hergroepeer met Annlerie van Rooyen wat aangesluit het in Maart 2020 en verantwoordelik is vir die artikels en Lindie Metz wat die ontwerp vanaf Junie 2020 hanteer. Die verspreidingsarea het vergroot vanaf George/Wildernis tot in Mosselbaai. Later is die oplaag verhoog na 5 000 kopieë met 155 maandelikse verspreidingspunte.

The Post se advertensiekoste is uiters bekostigbaar en die feit dat dit gratis deur die publiek opgeraap kan word, is ’n wonderlike bonus. Adverteerders weet dat die publiek die opbouende, positiewe, insiggewende artikels lees van hoek tot kant, waarna dit ’n prykstuk word op koffietafels vir vriende en familie om te geniet tydens besoeke en vakansies.

Die feit dat The Post, ten spyte van vele publikasies wat post-COVID nie meer verskyn nie, steeds bestaan, is ’n daadwerklike bewys van hoe die publiek en adverteerders dit geniet en steeds ondersteun na 17 jaar. Vir The Post se span is dit belangrik om met integriteit, goed beplande artikel-inhoud en die keurige kies van visuele stimulasie nog lank die gemeenskap en sy adverteerders se belangstelling te prikkel en die koerant die lig te laat sien. Wat die toekoms betref, sal daar meer gefokus word op die webblad en Facebook-ontwikkeling.

In die gees van die feestyd, loods ons ’n kompetisie om die boek, Journey to the Truth: The Case of KwaSizabantu Mission deur Gerda Potgieter, in ons gelukkige trekking op Facebook te wen. Deel of “Like” net ons plasing oor die gelukkige trekking om te kwalifiseer.

Volg ons gerus op Facebook @ThePostGardenRoute