VAN SPOKE TOT SPOOKASEM!

,

Ek en ’n woordeboek het nie altyd voor dieselfde vuurherd ingeskuif nie. Nie seker of dit te doen gehad het met wanneer ek as kind tydens huiswerksessies gevra het hoe spel ’n mens ’n woord dat diesulkes om my, wat gewoonlik my oudste sus of Moeder was, my dadelik vermaan het met “Gaan soek dit op!”. So onthou ek ook hoe my goeie vriend, Dion, altyd pittig gesê het: “As ek tog net die alfabet beter geken het, sou die vind van woorde miskien makliker wees!” Hoe dit ook al sy, vandag pryk al my Moeder se gunstelingwoordeboeke, spelreëls en blokkiesraaiselwoordeboeke op my boekrak.

In my soeke na ’n woord kom ek af op die woord “bly” wat netjies in blou onderstreep is in haar Pansegrauw-blokraaiselwoordeboek. Alternatiewe sluit in vrolik, opgewonde, blymoedig en volhard en so gaan dit aan. Die woorde bly kom en gaan in my gedagtegange en mettertyd volg die insig. Om die voorafgaande te ervaar en te leef vereis “werk” – ’n doelbewuste besluitneming, ’n ingesteldheid en ’n kopskuif. Dit gebeur nie vanself nie, of soos my vriendin eendag uitgewys het: “Natuurlik kan jy ʼn pilletjie neem wat ondersteunend van aard sal wees, maar jy moet nogeens werk aan die probleem.”

Is ons dit nie aan onsself verskuldig om blymoedig te leef nie, ten spyte van die spoke wat vroegoggend of laatnag op ons vensterbank kom sit? Wie weet, met ’n skuif van gesindheid en ingesteldheid kan ons mettertyd die spoke verander na spookasem!