AMBASSADEUR VIR DIE MUSEFEES, GROOT-BRAKRIVIER

Die Musefees-organiseerders het die Uitvoerende Burgemeester van Mosselbaai, Raadslid Dirk Kotze, genader om as ambassadeur op te tree vir die Musefees. As organiseerders deel ons graag die motivering vir hierdie stap met die Groot-Brak-gemeenskap.

  • Nie alleenlik val Groot-Brakrivier binne die Mosselbaai Munisipale distrik wat deur die Burgemeester bedien word nie, maar deur die Musefees skep ons ’n addisionele platform vir die gemeenskap om die Burgemeester beter te leer ken en om ons unieke dorp se inspirasie met hom te deel op ’n gemaklike, gemoedelike wyse.
  • Die passie en energie wat Dirk Kotze reeds in die Munisipale area investeer, kan as inspirasie dien vir die gemeenskap omdat hy as’t ware ’n “muse” in eie reg is.
  • Die Musefees wil met die sukses wat Dirk Kotze reeds as Burgemeester behaal het en steeds behaal, geassosieer word en die positiewe energie laat oorspoel na Groot-Brakrivier.

As Burgemeester en feesganger impliseer dit dat hy die dorp op informele wyse sal besoek en sigbaar sal wees by die aktiwiteite wat plaasvind. Dit bied dus die geleentheid om nie alleenlik die inwoners en hul passie vir die dorp meelewend te ervaar nie, maar ook te deel in die sukses wat behaal kan word wanneer gemeenskappe saamstaan om ekonomiese groei en vooruitgang op ’n verantwoordelike wyse te bevorder.

Dit is dus vir ons ’n groot voorreg om aan te kondig dat die Burgemeester ingewillig het om as ambassadeur vir die Musefees van Groot-Brakrivier op te tree.