LIGHTS & LANTERNS FESTIVAL

If all goes well, the well-known Lights & Lanterns Festival will take place again in December 2021. Thousands of plastic bottles are needed in which all the candles will be placed for this event. Please donate all your clean, empty 2 litre plastic bottles with caps and hand  them in at Jan-Frederik in Long Street in Great Brak River.

As alles volgens plan verloop, vind die bekende Lights & Lanterns-fees weer in Desember 2021 plaas. Duisende plastiekbottels waarin al die kerse vir hierdie fees geplaas sal word, word benodig. Skenk dus asb. al u skoon, leë 2-liter-koeldrankbottels met proppies en handig dit by Jan-Frederik in Langstraat in Groot-Brakrivier in.

Thank you!/Dankie!

Laurinda Smit 082 738 8011